HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING?

Het lidgeld voor het nieuwe werkjaar bedraagt opnieuw 10 euro. Onder de 18 jaar dien je geen lidgeld te betalen als je meegaat op uitstap.

Diegene die in januari betaald hebben, krijgen voorrang bij de inschrijvingen op onze uitstappen. Indien een activiteit nog niet vol zit, kan er nadien nog, mits betaling van het lidgeld, ingeschreven worden. Deze activiteiten worden ruim op voorhand aangekondigd en we laten ook op voorhand weten vanaf wanneer u zich kan inschrijven. Vanaf dat moment geldt het ‘first come, first serve’ principe. Zit de activiteit vol, dan kom je op een wachtlijst. Indien de activiteit niet binnen de 10 dagen is betaald, verliest deze persoon zijn of haar plaats en krijgt de volgende op de wachtlijst de kans zich in te schrijven.

U mag uw 10 euro lidgeld storten op ons rekeningnummer BE73 7310 4459 9460 BIC KREDBEBB met vermelding van uw naam en 'lid WVL '.

Mensen die voor het eerst lid worden, vragen we ook om even volgende gegevens door te mailen naar info@warvisitorslinkhout.be:
- Naam en voornaam
- Adres
- E-mail adres
- Telefoon/GSM nummer

Alvast een geweldige dank u wel voor uw lidmaatschap en bijdrage!

Het WVL-bestuur