DANKWOORD

Vanuit het bestuur van War Visitors Linkhout willen wij graag onze dankbaarheid uitdrukken aan enkele personen en instanties.

Eerst en vooral aan onze leden die elk jaar opnieuw lid worden en onze vereniging zo steunen met de kosten voor de opkuis en renovatie van het Lancaster monument en organisatie van herdenkingen.

We mogen ook zeker Rudy Kenis niet vergeten. Dankzij zijn opzoekwerk en zijn prachtige boek over de Lancaster crash en zijn bemanning zijn we zelf enorm opgegaan in de zorg voor het monument en het verhaal achter de gebeurtenis en bemanning. Het is mede dankzij Rudy dat we zelf ook in contact zijn gekomen met enorm aangename mensen, zowel in binnen- als buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met dit trieste voorval. Het is ook dankzij hem dat er begin jaren '80 een monument werd opgericht ter herdenking van de crash in 1945. We zijn blij dat wij de zorg voor dit monument kunnen voortzetten.

Uiteraard kunnen we daarbij ook de familie Jacobs niet vergeten. Het is op hun domein dat dit monument een plaats heeft gekregen. Zonder hun toestemming zou het monument nog steeds in verval en verloedering staan. We zijn dan ook enorm dankbaar dat we de kans kregen om het monument terug in de staat te krijgen waarin het verdient te zijn. Een plaats om de herinnering aan de helden levend te houden.

Voorts danken we ook de gemeente Lummen voor hun bereidwillige medewerking bij de voorbije renovaties en herdenkingen, en zeker ook het laatste bezoek van piloot Alex Jenkins.

Ook wij zijn niet onfeilbaar en beseffen maar al te goed dat we zeker niet iedereen vernoemd hebben hier, maar weet dat we alle betrokkenen, vrijwilligers en geïnteresseerden enorm dankbaar zijn voor hun inzet, interesse en medewerking. 

Het WVL-bestuur