HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING?

Het lidgeld voor het nieuwe werkjaar bedraagt opnieuw 10 euro. Onder de 18 jaar dien je geen lidgeld te betalen als je meegaat op uitstap.

 Diegene die in januari betaald hebben, krijgen voorrang bij de inschrijvingen op onze uitstappen. Indien een activiteit nog niet vol zit, kan er nadien nog, mits betaling van het lidgeld, ingeschreven worden. Deze activiteiten worden ruim op voorhand aangekondigd en we laten ook op voorhand weten vanaf wanneer u zich kan inschrijven. Vanaf dat moment geldt het ‘first come, first serve’ principe. Zit de activiteit vol, dan kom je op een wachtlijst. Indien de activiteit niet binnen de 10 dagen is betaald, verliest deze persoon zijn of haar plaats en krijgt de volgende op de wachtlijst de kans zich in te schrijven.

U mag uw 10 euro lidgeld storten op ons rekeningnummer BE73 7310 4459 9460 BIC KREDBEBB met vermelding van uw naam en 'lid WVL '.

Mensen die voor het eerst lid worden, vragen we ook om even volgende gegevens door te mailen naar info@warvisitorslinkhout.be:
- Naam en voornaam
- Adres
- E-mail adres
- Telefoon/GSM nummer

Alvast een geweldige dank u wel voor uw lidmaatschap en bijdrage!

Het WVL-bestuur


DANKWOORD

Vanuit het bestuur van War Visitors Linkhout willen wij graag onze dankbaarheid uitdrukken aan enkele personen en instanties.

Eerst en vooral aan onze leden die elk jaar opnieuw lid worden en onze vereniging zo steunen met de kosten voor de opkuis en renovatie van het Lancaster monument en organisatie van herdenkingen.

We mogen ook zeker Rudy Kenis niet vergeten. Dankzij zijn opzoekwerk en zijn prachtige boek over de Lancaster crash en zijn bemanning zijn we zelf enorm opgegaan in de zorg voor het monument en het verhaal achter de gebeurtenis en bemanning. Het is mede dankzij Rudy dat we zelf ook in contact zijn gekomen met enorm aangename mensen, zowel in binnen- als buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met dit trieste voorval. Het is ook dankzij hem dat er begin jaren '80 een monument werd opgericht ter herdenking van de crash in 1945. We zijn blij dat wij de zorg voor dit monument kunnen voortzetten.

Uiteraard kunnen we daarbij ook de familie Jacobs niet vergeten. Het is op hun domein dat dit monument een plaats heeft gekregen. Zonder hun toestemming zou het monument nog steeds in verval en verloedering staan. We zijn dan ook enorm dankbaar dat we de kans kregen om het monument terug in de staat te krijgen waarin het verdient te zijn. Een plaats om de herinnering aan de helden levend te houden.

Voorts danken we ook de gemeente Lummen voor hun bereidwillige medewerking bij de voorbije renovaties en herdenkingen, en zeker ook het laatste bezoek van piloot Alex Jenkins.

Ook wij zijn niet onfeilbaar en beseffen maar al te goed dat we zeker niet iedereen vernoemd hebben hier, maar weet dat we alle betrokkenen, vrijwilligers en geïnteresseerden enorm dankbaar zijn voor hun inzet, interesse en medewerking. 

Het WVL-bestuur